Formularz rejestracyjny inwestora LBA

(osoba prawna)
Dalej
 
W imieniu poniższej osoby prawnej niniejszym deklarujemy:
- gotowość inwestowania własnych środków finansowych pochodzących z legalnych źródeł w przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach sieci Lewiatan Business Angels (LBA),
-  akceptację  Regulaminu LBA i zobowiązujemy się do jego przestrzegania,
-  gotowość uiszczenia opłat określonych w Regulaminie LBA.

 
Data wypełnienia formularza

 
Dane osoby prawnej:
Nazwa
Adres
KRS

 
NIP (do faktury VAT)

 
REGON

 
Osoba kontaktowa w firmie: 
Imiona i  nazwisko:
Stanowisko w firmie:


 
Numer telefonu komórkowego:

 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Konfederację Lewiatan z siedzibą w Warszawie (00-727) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji projektu Lewiatan Business Angels, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform